Nabídka služeb

Technické a kresličské služby:


 • tvorba technické dokumentace dle norem nebo firemní zvyklosti
 • tvorba výkresové dokumentace z projekční dokumentace, náčrtů, z 3D modelů nebo z fyzických kusů
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • tvorba pasportu stavby
 • zpracování technických analýz
 • zastupování zákazníků na úřadech 

Vedení účetnictví a ostatní služby:


 • vedení účetnictví (podvojné účetnictví)
 • daňová evidence a její vedení (jednoduché účetnictví)
 • personální a mzdová agenda - zpracování a vedení
 • rekonstrukce účetnictví / rekonstrukce daňové evidence
 • zastupování firem a podnikatelů na úřadech 

Veřejné zakázky - poradenství, realizace:


 • komplexní výkon zadavatelských činností  
 • dílčí výkon zadavatelských činností
 • konzultační a poradenské služby
 • výkon funkce koordinátora akvizičních procesů
 • podpora při zpracování nabídky, revize nabídek před jejich odevzdáním zadavateli
 • podpora při odvolacím řízení (námitky, návrh na zahájení správního řízení, rozklad)