Ceník

platný od 1. 05. 2022

Poradenství a služby

Poradenství - technické

Kresličské práce (CAD)

Poradenství, zastupování- účetnictví, daň.evidence


od 450 Kč/hod

od 450 Kč/hod

od 450 Kč/hod


Účetnictví

Vedení účetnictví - neplátce DPH (měsíční paušál) 

Vedení účetnictví - plátce DPH (měsíční paušál) 

Vedení daňové evidence - neplátce DPH (měsíční paušál) 

Vedení daňové evidence - plátce DPH (měsíční paušál) 

Cena za účetní doklad

KH DPH                                                                                                   

DP DPH

DP silniční daň

Hlášení ČSSZ

Hlášení ZP

DP FO

DP PO


Ceny vedení účetnictví nebo daňové evidence zahrnují zpracování účetní závěrky a sestavení přiznání k DPFO, resp. DPPO včetně výkazů a příloh.


od 900 Kč

od 1 100 Kč

od 700 Kč

od 900 Kč

od 18 Kč

od 150 Kč

od 150 Kč

od 150 Kč

od 150 Kč

od 150 Kč

od 300 Kč

od 900 Kč

Zpětně vedené účetnictví

Zpětné vedení účetnictví 

Zpětné vedení daňové evidence 

Cena za účetní doklad 


od 1 200 Kč

od 900 Kč

20 Kč


Skladová evidence

Skladová evidence (měsíční paušál) 

Cena za skladový (interní) doklad 

Cena za zápis v evidenci HIM a DHIM


od 800 Kč

20 Kč

20 Kč

Vedení mezd

Vedení mezd (měsíční paušál) 

Poplatek za zaměstnance 


Ceny vedení mezd a zpracování mezd zahrnují veškeré výkaznictví v průběhu a závěru roku, včetně kontaktu se státními orgány. 

Uvedené ceny vedení a zpracování mezd jsou platné pouze v případě souběžného poskytování služeb vedení účetnictví nebo daňové evidence.


od 850 Kč

od 150 Kč


Všeobecné obchodní podmínky